a fashion

Vestiarie collective

Mobile App

Khách hàng

Vestiarie Collective

Dự án

Vestiarie

Thời gian thực hiện

20/02/2017 – 10/04/2017

Chúng tôi đã thực hiện những hạng mục

  • Frontend & Backend
  • Development

01

Câu chuyện

Của khách hàng

Khách hàng là công ty đầu ngành trong lĩnh vực bán lẻ và được coi như 1 biểu tượng thời trang và phong cách sống ở Ấn Độ. Mục tiêu của công ty là tăng sự hiện diện trực tuyến và trở thành biểu tượng sáng tạo của ngành thương mại điện tử.

vastiarie-2
vastiarie-3

Vestiaire

Vestiaire

Collection

https://www.vestiairecollective.com

  • #Frontend & Backend
  • #Development
vastiarie-4
vastiarie-5

Vestiaire

Vestiaire

Collection

https://www.vestiairecollective.com

  • #Frontend & Backend
  • #Development

Typography

Montserrat

Header 1

The quick brown fox

Header 2

The quick brown fox over lady

Header 3

The quick brown fox over lady

Header 4

The quick brown fox over lady

New trending

Fashion show

Group-6
Group-51
Group-7