Owen

Ecommerce Website

Khách hàng

Kowil Việt Nam

Dự án

Owen website

Thời gian thực hiện

15/07/2017 – 15/09/2017

Chúng tôi đã thực hiện những hạng mục

 • Ux/ui content
 • Ux/ui design
 • Interaction design
 • Frontend & Backend
 • Development

01

Câu chuyện

Của khách hàng

Một nhãn hàng thời trang uy tín, địa chỉ tin cậy cho các quý ông

Owen Fashion

Shopping

Online

www.owen.com.vn

 • #Website design
 • #Frontend & Backend
 • #Development

Owen Fashion

E-COMMERCE

www.owen.com.vn

 • #Website design
 • #Frontend & Backend
 • #Development

Responsive

Mobile friendly

Layer-32
Layer-35
Layer-33

Typography

Din font

Header 1

The quick brown fox

Header 2

The quick brown fox over lady

Header 3

The quick brown fox over lady

Header 4

The quick brown fox over lady